صحبت کردن با سرمایه گذار نیاز به چه مهارت هایی دارد؟

وقتی می خواییم با سرمایه گذار صحبت کنیم بهتره قبلش چه چیزهایی آماده کرده باشیم؟ سرمایه گذارها براشون مهمه که چی بشوند؟ چی برای آنها جذابیت داره؟

جذب سرمایه

دنباله موضوع شروع یک کسب و کار با سرمایه ناچیز

#تجربه
بعضی از سرمایه گذارها هستن که کارشون اول از همه اینه که شما رو نامید کنند، اما اینا حقیقتا می خوان بسنجند که شما چقدر سریع تحت تاثیر صحبتهای یه سرمایه گذار قرار میگیرد. آیا سریع نامید میشید؟ اگه سریع نامید میشید یعنی خیلی مطمئن نیستید به کارتون و همین نامید شدنه و قیافه ادم یه سیگنال هست که روی کار شما سرمایه گذاری بشه یا نه

در وهله اول دانستن این موضوع استکه چه میخواهید و دنبال چی هستید، اشرافیت بر موضوع، خدمات من چیه؟ باید کاملا مسلط و بدون کمترین تپق از جنبه ها و زوایای و نگاههای مختلف و ناب بتوانید کالایتان را ارائه بدهید، بطوریکه باعث جلب توجه و عدم خستگی طرفتان شود،منافعش را بیان کنید و او را متوجه بازی برد برد بکنید، باید سوالهای او را قبل از هر چیز بدانید و برایش راهکار داشته باشید ولی بگذارید سوالهایش را بپرسد و از به چالش کشیدن شما لذت ببرد و شما جوابهایتان را مطابق منطق برد برد از آستین بیرون بیاورید، سعی کنید اشتیاق شما را به پیشرفت ببیند و خودش را عضوی از گروه شما بداند این هنر اداره کردن جلسه است، سعی کنید مسیر درستی به جلسه بدهید و بدانید که چه میخواهید، همیشه یک راهکار یا تیر اضافه در چله داشته باشید، لباس مرتب بپوشید و متشخصانه رفتار کنید ولی مهمترین مطلب این است که بدانید آنچیزهایی را که باید بدانید و این یعنی با آمادگی و ارزیابی کامل در جلسه حاضر شدن