صدای جاروبرقی آزار دهنده ست

صدای جاروبرقی برای من آزار دهنده اس. به خصوص وقتی دارم تلویزیون نگاه میکنم یا دارم تو خونه کار میکنم. صدای بلند و گاهی سوت کشیدن های حاصل از مکش خیلی رو اعصابه!

صدا خفه کن اسلحه چطوری کار می کنه؟ میشه ازش الهام گرفت.
#نمونه ی الهام بخش

1 پسندیده