طراحی بهتر میله های مترو

خیلی وقتا تو مترو میله برا جادستی کم میاد، و بعد اکثرا به امید خدا وامیستیم تو متروی در حال حرکت، و توقف مترو همان و افتادنمون رو مسافرای دیگه همان.

شاید راه اکثر کم و کسری ها به سادگی راه موجود در این تصویر باشه:

دنباله‌ی موضوع از چه نکاتی در یه سیستم متروی خوب میتونیم الگو برداریم؟

3 پسندیده

زمانبندی مناسب در زمان حرکت قطارها را در هنگام پیک را نیز نباید از یاد برد، ولی از حق نگذریم عجب واگن های مرتب و مدرنی داره :slight_smile: