قواعد ارتباط انسان ها چقدر در شکل دادن جامعه تاثیر داشته؟

این روزها و بعد از فیلتر شدن تلگرام، یاد نقل قولی از کلی شرکی میفتم که بار اول در متمم خواندم:

به نظر شما، روش ارتباط گرفتن انسان ها چقدر در شکل گرفتن جوامع تاثیر داره؟

پیشرفت تکنولوژی و شکل گرفتن ابزارها و روش‌های جدید ارتباط، چه تاثیراتی در جوامعمون به وجود اورده که از چشم شما پنهان نمونده؟

3 پسندیده