قیمت یک اثر هنری چطور تعیین میشه؟

چه عواملی در تعیین قیمت یک اثر هنری دخیل اند؟
گاهی اوقات آثار به نظر ساده و کم کار، قیمت های عجیبی دارند، یک هنرمند چطور اثرش را قیمت گذاری می کند؟

قیمت گذاری یه اثر هنری

2 Likes

به نظر من اثر هنری که دارای پیام همه جانبه و فراگیر باشد و هنگامیکه هر فردی با آن روبرو میشود پیام را درک کند این اثر ارزش خیلی بالایی دارد، ولی وقتی میبینم که خیلی از نقاشی های که حتی به نظر بدون پیام و خیلی ساده میایند ولی قیمت هایشان از بالای میلیون دالر است باز هنگ میکنم نمیدانم واقعا چرا خیلی ارزش دارد شاید یک چیز تاریخی یا اثر با قدمت را نقاشی کرده باشد…

1 Likes