مقایسه یاحس رقابت؟

دربعضی ازمراحل زندگی شاید به مقایسه ی خود بااطراف برخورده باشید که گاهی به حس بدی مبتلا میشیم.برای جلوگیری از این احساسات از قبیل مقایسه،حسادت و…چه راه حل هایی به ذهنتون میرسه.
تجربه:
به شخصه هروقت که چیزی درمورد موفقیت کسی میفهمم حس حسادت نه بلکه حس خاصی بهم دست میده که برنامه ی ذهنی ام تاچند روز به هم میریزه وفکرمیکنم که افسرده وناراحت میشم.درصورتی که شاید نقاط قوت بیشتری نسبت به اون فرد مخصوصا رقیبام داشته باشم. به نظرتون این حس حس خوبیه؟واگر نه،پس چطوری میشه کنترلش کرد؟ایا از حسادت سرچشمه میگیره؟

3 پسندیده

فکر می کنم می تونه حس خوبی باشه اگر از اون به عنوان یک موتور محرکه برای پیشرفت استفاده کرد،بعضی وقت ها برای خودِ من پیش آمده.

2 پسندیده

چطوری کنترلش کردید؟اگه دقت کرده باشید اول بار حس ضعف به ادم دست میده وبدن ادم شل میشه!بعد هم دفاع های روانی اغاز میشه.

نه!من که اینطور نبوده ام.راجع به کنترلش هم متاسفانه چیزی به ذهنم نمی رسد.

1 پسندیده