نسل های مختلف چه ویژگی های خاصی دارن؟

بچه های دهه شصت، هفتاد، هشتاد و نود چه ویژگی های خاصی دارن؟
احتمالا شما هم پیام ها و طنزهایی رو درباره ویژگی های نسل های مختلف خوندین، چقدر این تفاوت ها را باور دارین؟
دهه پنجاهی ها هر چهار نسل بالا رو دیدن و رشدشون رو از نزدیک رصد کردن، بقیه هم احتمالا با هر چهارنسل برخورد داشتن، چه ویژگی خاصی رو در هر نسل سراغ دارین؟

2 پسندیده