نظرتون در مورد پیامکهای نهادهای عمومی و اپراتورها چیه؟

در این چند وقت اخیر دو اتفاق در مورد پیامکهای عمومی افتاده که قابل توجهن. اولی مربوط به اشتباه فاحش همراه اول در ارسال قبض اشتباه برای مشترکین بود که به عذرخواهی منجر شد. دومی مربوط به ارسال پیامک بدحجابی برای مردم بود که جنجالهای زیادی رو به همراه داشت.

شما از این اتفاقها خبری دارین؟ تحت تاثیر بودین؟

نظرتون در مورد استفاده از پیامک برای هر کار عمومی چیه؟ به ویژه وقتی که این کار قبلا اطلاع‌رسانی نشده باشه! آیا اعتماد عمومی به این نهادها و اپراتورها بیش از پیش خدشه‌دار نمیشه؟؟

1 پسندیده

من تا حالا نشنیدم ، من خودم تا میشه از سازمانهایی که وابسته به دولت و جاهای دیگه هست استفاده نمی کنم. مثلا از اپراتور رایتل استفاده می کنم و تو بانک اقتصاد نوین حساب دارم ، اگر مجبور نبودم از همینا هم استفاده نمی کردم

من خودم چون اعتماد ندارم اصلا پیام و نمی خونم ، همین که می بینم از رایتل هست سریع ردش می کنم میره ، یکی دو بار هم براشون فحش فرستادم ولی ظاهرا گوششون بدهکار نیست.

1 پسندیده