نظرتون راجب ساختن بهترین اپلیکیشین یادگیری زبان چیه؟

و فکر میکنین چه آپشن هایی باید داشته‌ باشه که بهترین باشه؟
و بتونه با بقیه برنامه های معروف رقابت کنه؟