نظرتون راجع به آموزش و پرورش چیه؟

یک تعریف ساده و جامع از آموزش و پرورش لطفا؟
وظیفه ش چیه؟
آیا موفق عمل کرده یا نه؟
اگر جواب نه هست، دلایل عدم موفقیت ش؟
پیشنهادتون به آموزش و پرورش برای رسیدن به یک خروجی مطلوب چیه؟

متاسفم ولی من فقط به سوال اصلی این بحث که پررنگ نوشته شده که فارسیش رو نمیدونم چیه پاسخ میدم.
به نظر من آموزش و پرورش یک نهاد عقب مانده، درجازن، مقطع و بسیار بی خاصیت هست و من برای خودم متاسفم که 4 سال زندگیم رو در این زمینه تحصیل کردم و 2 سال هم در این نهاد کار کردم. خدا شرش رو از سرم و زندگیم دور کنه زودتر ایشالا.

2 Likes