نظرت درباره یه دفتر مدرسه در پادپرس چیه؟ دورهمی معلمان و روانشناسان پادپرس

ساعت های تفریح با معلمان در دفتر مدرسه جمع میشیم و در مورد اتفاقات کلاس، روش های تدریس و موضوعات آموزشی با هم گفتگو میکنیم.
جای خالی این “دفتر مدرسه” در پادپرس احساس کردم و بنظرم اومد این خوبه که ی دورهمی با معلمان پادپرس داشته باشیم و در مورد مسائل خاص تربیتی باهم گفتگو کنیم.علاوه بر آن من هم بیشتر با تخصص افراد آشنا میشم و معلمان این جمع و میشناسم :face_with_monocle:
ضمن اینکه با توجه به راه اندازی بانک های سوال در موضوعات مختلف، اینجا می تونه مکانی برای طرح پرسش های تربیتی و آموزشی و روانشناسانه باشه

10 پسندیده

البته من معلم نیستم اما با توجه به تعدد معلم‌ها و استادها در پادپرس فکر می‌کنم این پیشنهاد خیلی خوبی است. شاید بشود در غالب یک چالش هفتگی که توسط @Suhrawardi مطرح شد به این موضوعات بپردازیم.

علاوه بر روش‌های تدریس خیلی خوشحال می‌شوم اگر درباره روش‌های سنجش هم صحبت کنیم. به نظرم روش‌های سنجش ما نیاز به تغییرات بنیادی دارد.

6 پسندیده