وبسایت، گروه یا جایی برای رشد هوش هیجانی

وبسایت یا گروه یا یک بازی یا هر محیط پویایی رو برای رشد هوش هیجانی میشناسید؟
به نظر من کتاب یک وسیله خسته کننده برای بهبود هوش هیجانی شخصی هست که در این موضوع دچار مشکل هست. چون هنگام مطالعه دائم خودش رو سرزنش میکنه و در نتیجه کتاب رو به کناری میگذاره.
پیشنهادی دارید برای شروع رشد هوش هیجانی؟

3 پسندیده

کلا در مورد موضوعات مربوط به رشد فردی و شخصی به سایت متمم مراجعه کنید و نقشه‌های راه یادگیری رو دنبال کنید.

3 پسندیده