پاسخ های داخل یک موضوع در پادپرس رو با چه گزینه هایی میشه دسته بندی کرد؟

وقتی تعداد پاسخ های یک پست از یه حدی بیشتر میشن، دنبال کردن پاسخ ها سخته. و این باعث میشه خیلی وقتا محتوای ارزشمند موجود در پاسخ ها رو نخونیم.

##راه حل
یه راه ساده و پیاده شدنی اینه که هر قسمت از محتوامون رو با «هشتگ + برچسب» نشان گذاری کنیم، و بعد از طریق جستجو و تیک زدن گزینه ی «جستجوی این موضوع»، پاسخ های دارای اون برچسب را در داخل موضوع بیابیم.

دسته بندی محتوای پاسخ ها

برای این کار هشتگ هایی که به ذهنمون میرسه شامل
#پرسش #ایده #راه حل #آمار #نقد #تجربه #مشاهده #کامنت #ویدئو #کتاب #مقاله #دانش #نمونه مشابه

هست.
##پرسش
در پاسخ به یه موضوع چه جور دسته بندی محتوایی دیگری به ذهنتون میرسه؟

1 پسندیده