چرا تو هوای 30 درجه آدم گرمش میشه؟

دمای بدن مگه 37 درجه نیست؟

چرا آدم گرمش میشه؟

2 پسندیده

دمای «داخل» بدن 37 درجه است، برای همین درجه تب رو میذارن توی دهان.
دمای «سطح» بدن حدود 32 درجه است و برای همین وقتی دما 30 درجه رو رد میکنه بدن کم کم امکان تبادل حرارتش رو با هوا از دست میده و ما گرممون میشه و عرق میکنیم که خنک بشیم.

4 پسندیده

هواي ٣٠ درجه گرم نيست😅

٤٥ درجه به بالا گرمه😔

1 پسندیده