چرا قطعیت در فلسفه وجود ندارد؟

آیا درست و غلط در فلسفه وجود دارد؟ قطعیت چطور؟ چرا؟

2 پسندیده

البته قطعیت با درست و غلط متفاوت هست. درست و غلط در فلسفه وجود داره چون در بنیان فلسفه منطقی هست که تعیین میکنه درست و غلط بودن یک گزاره فلسفی رو.
از نگاه علم مدرن، قطعیت به معنی «کامل بودن و اینکه بنیان منطقی مطلق برای فلسفه وجود داره»، در فلسفه مدرن وجود داره ولی فرض بر این هست که در هر زمان درک ما از این قطعیت ناکامل هست و به تدریج به سمت اون پیش میریم. اینکه در جهت درست حرکت میکنیم یا نه، تفاوت بین فلسفه‌های مختلف هست که معیاری برای ارزیابی منطقی قرار میدن مثلا تطابق نتایج با واقعیتهای موجود و قابل اندازه‌گیری.

اگر قطعیت وجود داشته باشه و ارائه بشه، به این معنی که فلسفه مطمئن شده که همه‌ی پدیده‌های مرتبط رو دیده (فرضی که درست نیست چون زمان در حال گذر هست و درکِ ما از واقعیتها هم در حال پیشرفت. مثلا تحول در اندازه‌گیری) و هیچ چیزی اون رو نقض نخواهد کرد. به دلیل تحول درک ما از واقعیتها، این فرض خطرناکه، چون امکان اتفاق افتادن نقض یک دیدگاه هنوز هست.

نکته مهم تاریخی: در علوم کهن، قطعیت به طور بنیادی وجود داشت و این قطعیت به شکل ارتباط با منابع «خردمند» و ارجاع به «جهالت عمومی» خودش رو پایدار نگه میداشت. یعنی همه نکات مهم دانسته شده بود تنها باید در منایع خردِ کهن جستجو میکردیم و اگر اون نکته مهم باشه به جواب میرسیم اگر هم اشاره نشده یعنی مهم نیست. تحول با فروریختن «وجود و ارجاع به منابع قطعیت» پیش اومده که راه رو برای علم مدرن و مطالب به ظاهر بی اهمیت باز کرد.

3 پسندیده

ممنون از پاسخگویی :pray::pray:
اگر منبعی در این باره سراغ دارید لطفا معرفی کنید اخه این سوال بیش از حد ذهنم را به خودش مشغول ساخته … :upside_down_face::upside_down_face:

1 پسندیده

میتونین به دنبال «شکاکیت فلسفی» [1] که دقیقا به همین سئوال میپردازه، بگردین. پیشنهادم اینه که از صفحه ویکی شروع کنین (کتابهای «تاریخ علم» هم معمولا به این میپردازن):


  1. Philosophical skepticism ↩︎

3 پسندیده

سپاس فراوان :rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose:

1 پسندیده