چرا کنجدا به نون نمی چسبن؟

نصف کنجدهایی که نانواها به نان میزنن، از نان کنده میشه و میفته رو زمین.

چرا کنجدها، به نان نمیچسبن؟ و حالا که نمیچسبن، چه اصراریه به نونمون کنجد بزنیم؟ بهتر نیست همون کنجدها رو بریزن کف دستمون بخوریم؟

کنجد و نان

2 پسندیده

توی خونه وقتی کره یا تخم مرغ میزنیم بهتر می چسبه اما برای نانوایی ها هزینه اضافه ست این کار.

اما شاید با فشار دست بشه کمی کنجدها رو فشار داد روی خمیر تا فرو برن توی نان، احتمال کنده شدنشون کمتر میشه.

چرا کنجدها رو نمیریزن داخل خمیر نون؟

1 پسندیده

احتمالا چون اگه روی نان باشه ظاهرش جذاب تر میشه . مشتری هاش بیشتر. بهتره برم از نانواها بپرسم :slight_smile: