چطور امانتداری رو به بچه‌ها یاد بدیم؟

چطور اخلاق امانتداری و اهمیت به پس دادن امانت رو به بچه‌ها یاد بدیم؟
منظورم از بچه‌ها شاگردامه، از ۱۳ ساله تا ۱۸ ساله، نمونه‌هایی داشتم که امانتم رو پس ندادن.
این مشکل از چی ناشی میشه؟ چه راهکارهایی سراغ دارید؟

3 پسندیده