چطور سطح زبان یک مترجم را میسنجید؟

شما به يك مترجم مجرب نياز داريد، چقدر مي توانيد ميزان تخصص و مهارت ترجمه او را بسنجيد؟

در حين گزينش، از نظر يك متخصص اين حرفه استفاده می كنيد يا خود تشخيص درستی داريد؟

فكر می كنيد صِرف داشتن مدرك آيلتس/تافل با نمره بالا تضمينی برای تخصص و مهارت ترجمه افراد و تبحر آنها هست؟

ترجمه تخصصی

4 پسندیده

آیا از دیکشنری استفاده می کنه یا نه؟
چه تعداد دیکشنری داره و دیکشنری های تخصصی رو چقدر میشناسه؟

1 پسندیده