چطور میشه دنیاهای موازی رو لمس کرد و توشون رفت و آمد کرد؟

نمیدونم افراد اینجا چقدر با فیزیک کوانتوم آشنایی دارن، ولی حتی اگه آشنا هم نباشن، احتمالا فیلم star trek یا interstellar رو دیدن و ازش شنیدن. در این صورت با مفهوم جهان موازی آشنایی اولیه ای دارن. اگه هم نه، لینک زیر تفسیر خوبی از این نظریه و موافق ها و مخالف های اون هست:

http://www.space.com/32728-parallel-universes.html

سوالم بیشتر حالت تخیلی-علمی داره. فرض کنین جهان ما واقعا تنها جهان موجود نبود و دنیاهای موازی با اون وجود داشت که در ازای هر کدوم از انتخاب های ما شکل میگرفت (جهان هایی که درش مکمل انتخاب های ما رخ میدن).

در این صورت چه جوری میشد این دنیاها رو لمس یا آشکار کرد؟ و بهشون دسترسی پیدا کرد؟

جهان موازی و فیزیک کوانتومی

2 پسندیده

یکم باید دقیقتر بگید که منظور کدوم تعبیر از دنیاهای موازی. اگر که از منظر تفسیر مکانیک کوانتومی در نظر بگیرید، اون موقع در سطح خودمون ما داریم همین کار رو انجام میدیم. ولی اگه با تفسیر نسبیت عام نگاه کنیم، اون موقع باید از چیزی شبیه به سیاه چاله رد بشیم. شاید مشکل از برهم کنش گرانشی باشه و با ذرات غیر برهمکنشی بشه ازشون رد شد!

در جریان تعبیر نسبیتی دنیاهای موازی نیستم. و علاقه مندم با این دیدگاه اشنا شم. اینجا برداشت مکانیک کوانتومی از دنیاهای موازی مدنظرم بود: هر اندازه گیری که انجام میدیم دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یا به تعداد احتمالهای هر حرکت ما، یه جهان وجود دارد.
حتی اگه در حال حرکت بین فضاهای موازی و یا ایجاد آن ها باشیم، باز هم ناخوداگاه است و انتخاب انسان در ان دخیل نیست. به عبارتی این حرکت های ما قابل اندازه گیری و یا آزمایش پذیر نیست. چطور میشود آن را سنجید؟

یکم اصطلاحش در این مورد متفاوته معمولا از many world interpretation استفاده میشه. ولی اگه خیلی ساده بگیم که هر جهان شامل یک حالت کوانتومیه و در فرآیند رمبش(collapse) به کلاسیک گذار اتفاق میوفته، درک این دو تا با هم ارتباط پیدا میکنن. قاعدتا چیزی مثل عدم قطعیت رو باید بشکنیم تا بتونیم این پدیده رو ببینیم.