چطور کمتر بترسم؟!

برای هر کاری، از گرفتن گواهینامه رانندگی تا کارهای ساده تری مثل پریدن از روی یه جوی آب وسیع، ترس های زیادی دارم. این زندگیم رو تحت تاثیر قرار داده و خیلی وقت ها باعث میشه اطرافیان و همکارانم مسخره م کنن و به عنوان محتاط ترین عضو جمع پذیرفته میشم.

چطور از پس این ترس ها بربیام و زندگی شجاعانه تری در پیش بگیرم؟

شما در برابر ترس هاتون چه کاری انجام میدین؟

ترس چیه

2 Likes

باحالترین راه حلش اینه که آدم ترساش رو دوست داشته باشه :smile: یا بذار اینجوری بگم من وقتی میترسم بهم حس هیجان دست میده. و چون هیجان رو خیلی دوست دارم همین باعث میشه که ترسمو بغل کنم و برم تو دل کسب هیجان.
مثلاً من از تاریکی(ظلمات محض) میترسم. از تنهایی تو تاریکی که دیگه خیلی میترسم. ولی یه بار که با بچه ها رفته بودیم کویر، یادمه تو تاریکی محض و به تنهایی راه افتادم رفتم تو دل کویر که خیلی میترسوندم، ولی وقتی به سلامت برگشتم از هیجان ذوق کرده بودم(فرض کن اون همه حیوون وحشی تو کویر! خرس و شیر و مار بوا :rofl:)
یه خوبی دیگه اینکه ترست رو دوست داشته باشی اینه که شاید ترسیدن باعث نجات جونت بشه که این خیلی خوبه.

3 Likes