چقدر با ماساژ درمانی در درمان بیماریها اشنا هستید؟

از آنجا که خداوند انسان رو موجود کاملی خلق کرده ،پس بدون احتیاج به داروهای شیمیایی میتونیم خودمون رو درمان، یا حتی از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم

2 پسندیده