چه اطلاعاتی رو به خاطر میسپرین؟

یه دوست روانشناسی میگفت: ذهنتون رو با مسائل بی اهمیت پر نکنید. مثلا اصلا نیازی به حفظ کردن شماره ی پلاک ماشین و یا شماره تلفنها نیست. این چیزا فقط ذهنو الکی درگیر میکنه و شما نمیتونید اون بهره ی درست و مناسب رو از ذهنتون ببرید.
شما چقدر با این ایده موافقید؟ آیا واقعا نیازی به به خاطر سپردن و یا یادگیری مسائل غیرضروری و مهم نیست؟

6 پسندیده

درسته و به فرعیات ذهن رو نباید درگیر کرد البته باید دانش ها رو بخونیم ولی در آخر علم عشق و حقیقت باید باشه که در دفتر ذهن میمونه همونطور که حافظ میگه ؛

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

که در دستت به جز ساغر نباشد

زمان خوشدلی دریاب و در یاب

که دایم در صدف گوهر نباشد

غنیمت دان و می خور در گلستان

که گل تا هفته دیگر نباشد

ایا پرلعل کرده جام زرین

ببخشا بر کسی کش زر نباشد

بیا ای شیخ و از خمخانه ما

شرابی خور که در کوثر نباشد

بشوی اوراق اگر همدرس مایی

که علم عشق در دفتر نباشد

2 پسندیده

مخالفم
چون ذهن انسان خیلی فراتر از چیزی است که فکرشو بکنیم. این ذهن محدودیت حافظه نداره و هرچقدر بهش اطلاعات بدید بازهم جا داره.
مهم اینکه بتونید مدیریتش کنید.

اول باید ببینید تو چه رشته و زمینه ای باید مطالعه کنید مسلما در هر رشته ای کتابهای مرجع و نویسندگان زبر دست را باید ترجیح داد .
بجز شماره ها خیلی از کتابها هم هست که خواندنش جز وقت تلف کردن نیست.

من فکر میکنم بدون اینکه ما بخواهیم برای ذهن مان تکلیف تعین کنیم خود ذهن و مغز ما میداند چی اطلاعاتی برایش مهم و ارزنده است در سطح خودش و چی اطلاعاتی را نباید ثبت کند، اطلاعاتی مانند حادثات بزرگ به حافظه دراز مدت ذخیره میشوند و مسائل کوچک و ناچیز مانند مسائل خرید کردن و خیلی از مسائل دیگر در حافظه کوتاه مدت ذخیره میشوند، به طور ناخود آگاه یک مسئله تا وقتی که برایمان ضروری است در ذهن مان خواهد ماند ولی وقتی که دیگر ضرورتی برایش نداشتیم از حافظه مان به طور ناخود آگاهی پاک میشود.

1 پسندیده

شایدم همه اطلاعات ثبت میشه
چیزی که اهمیت میدیم بازخونی میشه
چیزی که اهمیت نمیدیم بایگانی میشه

2 پسندیده