چه راهکارهایی برای رهایی از سختی آب هست؟

میگن وقتی بیش از اندازه نمک های محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازه ای آهن، منگنز، آلومینیوم و روی توی آب باشند، آب سخته! آب سخت و مصرفش توی صنعت و خونه هم معایبی داره و هم مزایایی. من کارای به مزایای اون ندارم. خیلی خوبن همه! ولی با معایبش چه کنم؟

مثلا :slight_smile:

  1. صابون باآب سخت کف خوبی تولید نمی کند و نیز واکنش کاتیون هاي فلزي با صابون رسوبات ناخوشایندي را تولید می کند.

  2. رسوباتی که درسرشیرهاي آب، شیرهاي آب و سطح حمام تشکیل می شوند ناشی از تبخیر میباشند نه ته نشین شدن.

  • نگهداري موهاوقتی با آب سخت شسته شده باشد، سخت تر است.

  • اگرچه کلسیم قسمت ضروري ازیک رژیم سالم براي رشد استخوانها و دندانها میباشد، اما کربنات کلسیم موجود درآب سخت خیلی مشکلتر از کلسیم موجود در مواد غذایی جذب میشود.

یکی از عیبهایی که منو کلافه کرده بد شسته شدن لباسهاست! بخصوص لباسهای روشن. هم با ماشین و هم بادست. یا مصرف برای نوشیدن. خب آب سخت برای برخی از افراد از جمله خود من به نسبت قابل تشخیصه و آب سبک یا نرم هم به همین طریق!!!

چه راهکارهایی برای رها شدن از سختی آبها هست و کدوم به صرفه تر و سالمتره؟!

آب سخت و مشکلات تصفیه آب

1 پسندیده

یکی از آشنایان ما که در شهر اراک زندگی می‌کنه، به دلیل سختی بالای آب از فیلترهایی استفاده می‌کنه* که سختی آب رو تا حد زیادی کاهش میده. البته این فیلترها انقدر قوی بودند که سختی آب رو بیش از آب معمولی کاهش می‌دادند**. بنابراین ایشان برای این که املاح مفید به بدنشان برسد*** از آب معدنی هم استفاده می‌کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*در حمام هم این فیلترها رو نصب کردن.
**ابزارهایی برای اندازه‌گیری سختی آب وجود داره.
***سلول‌های بدن از جمله سلول‌های عصبی به این املاح احتیاج دارند.

3 پسندیده