چه ضرورت‌هایی بازدید بدنی افراد هنگام ورود به بعضی اماکن رو توجیه می‌کند؟

چه قوانین و اصولی بر بازدید بدنی افراد حاکم است؟
چه تکنولوژی‌هایی به عنوان جایگزین، سراغ دارید، که افراد بازدیدشونده و بازدیدکننده را از این شرایط به نظر من ناخوشایند برهاند، در ضمن امنیت مورد نظر را تأمین کند؟

اصول بازدید بدنی در اماکن حساس

2 پسندیده

به نظر من xray اگر چه مضر است ولی در بازدید بدنی فرد هیچ عکس العملی از خود نشان نخواهد داد چون در بازدید بدنی با دست و دیگر دستگاه های دستی فرد معذب شده و ازین عملکرد خیلی خوش نیست.

1 پسندیده