چه مزایا و معایبی در ویلاسازی می‌بینید؟

مزایا و معایب ویلا سازی چیه؟ ( خانه سازی، غیر آپارتمانی، house )
اگر بافت شهری تشکیل شده باشه از ساختمان های غیر آپارتمانی آیا مشکلی ایجاد میکنه؟

مزایا و معایب ویلاسازی در شهر

1 پسندیده