چکار کنیم که ذهنمون الگوهای ثابت رو تکرار نکنه🤔؟

ذهن دوست داره چیزهایی که یاد میگیره رو تکرار کنه مثلا به شیوه شعر گفتن شاعران نگاه کنید؛ به عنوان مثال تا به قسمت شراب و قدح می رسه معمولا از یک نوع متد پیروی کردن … اینی که گفتم صرفا یک نمونه از یه دنیای پر تکرار بود. راهکار شما چیه این تکرار از بین بره

2 پسندیده

خوب مثل اونا نباش :grin: مثلا اولین چیزی که به ذهنت میرسه رو بریز دور، بعد سعی کن از اون متفاوت باشی!

یه نکته اینکه همه از یک الگو پیروی نکردن ولی معمولا الگوهایی ماندگار شدن که بیشتر باب طبع ذهن خواننده ست! به همین خاطر اگر از اون پیروی نکنی، مخاطب رو به سختی جذب مبکنی. مثلا سعدی به نظرم بسیار متفاوت عمل میکنه در خیلی جاها ولی به نسبت کمتر ازش استقبال میشه!

راستی بد نیست به سرچشمه‌های شعر فارسی، شاعرهای بسیار قدیمیتر هم نگاه کنین!

1 پسندیده