چگونه با ابتدایی ترین وسایل دیوارهای شهرمان را با طبیعت آشتی دهیم؟

چه طرح جالبی. ولی چطور به اینهمه گل آب میدن؟ تازه میشه جوری طراحی شه تا توش سبزی هم کاشت.
تزیین دیوارها با دور ریختنی ها و سنگ های طبیعی نتراشیده. همینطور چراغ های خورشیدی.

البته قدیم ترها که زیادم دور نیست خیلی منظره هایی از دیوارها میدیدیم که با گلها و پیچک ها و… سبز و خوشگل شده بودن. یادش به خیر. کاش همه صاحبان ساختمان ها به زیبایی بیرونی بناشون توجه میکردن. حتی تو شهرهای کوچیک هم دیگه خبری از این دیوارای زیبا نیست.