چگونه به درد دل دیگران گوش می‌دهید؟

چگونه شنونده‌ی خوبی برای درد دل دیگران باشیم و با ایشان به بهترین شکل همدلی کنیم؟ تا حالا تجربه داشتید؟

2 پسندیده

بسیار زیاد.

  • قضاوت نکنیم راجع به حرفایی که طرف داره میزنه (طرف داره درددل می کنه که فشار روحی روانیش کم بشه نیازی به نصیحت و راهکار نداره و مشورت نمی خواد).

  • خوب و هوشیار بشنویم و کمتر حرف بزنیم.

  • از جملات تایید کننده استفاده کنیم. چون طرف داره از احساساتش می گه گفتن جملاتی مثل: می فهمم چی می گی، گفتن تجربیات خودتون و … می تونه خوب باشه.

  • جمله نهایی خودم در اینگونه مواقع: اگر کمکی از دستم بر میاد بگو.

3 پسندیده

بله.
معمولا با جمله ی “اگه میخوای حرف بزنی، من گوش میدم” شروع میکنم. سعی میکنم خوب گوش بدم و ارتباط چشمیم رو با طرفم حفظ کنم. اگر احساس کنم حرفی برای گفتن دارم ازش اجازه میگیرم چون گاهی افراد فقط میخوان که شما بهشون گوش بدین و هیچ کامنتی از جانب شما نمیخوان، اگر بنا باشه حرف بزنم از جمله ها و حرف های خودش شروع میکنم و ارتباط میدم با تجربه هایی که داشتم یا دانسته هایی که میتونه کمک کننده باشه.
ازش میخوام که اگر کمکی ازم برمیاد بهم بگه.

2 پسندیده