چگونه میتوانیم در برابر جلوگیری از گرمایش زمین موثر باشیم؟

چگونه میتوانیم در برابر جلوگیری از گرمایش زمین موثر باشیم؟

گرمایش زمین یک موضوع مطرح جهانی است که داره تبدیل به فاجعه قرن میشه
و متاسفانه کشور ما به دلیل مسائل 10 - 15 سال گذشته و بافت قدمی کارخانه جات و ماشین الات 10 مین کشور الاینده زمین هست.

چه ایده هایی دارید که بتونیم مخصوصا کربن دی اکسید کمتر و متان کمتری وارد جو کنیم؟

کجاها بیشترین تولید کننده هستن؟
تبدیل به چه چیز مفیدی میتونیم بکنیم

مثال کارخانه ای در المان
CO2 تولید خود رو تصفیه و با ان آب گاز دار برای تولید نوشابه تولید میکرد.
یا اب معدنی گاز دار تولید میکرد

2 پسندیده

#پرسش
کسی میدونه سهم عوامل مختلف در گرم تر شدن زمین کدوم ها هستن و میزان اثر اون ها، هر کدوم چقدره؟

شاید یکی از راه هاش تولید انرژی به جز از راه سوخت های فسیلی باشه. میدونستید تو کشورمون این امکان وجود داره که برق رو در نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک، تولید کرد و برق رو به دولت فروخت؟

1 پسندیده