کدام لوگوها پیام پنهانی در طراحی شان دارند؟

کدام لوگوها هستند که در طراحی شان نکته‌ای نهفته؟ چه نکته‌ای؟

1 پسندیده

لوگوی هیوندای رو خیلی دوست دارم
مدت‌ها فکر میکردم اون H حرف اول هیوندای هست اما بعدا متوجه شدم نشونه‌ی دوستی و نزدیکی کمپانی و مشتری هست

4 پسندیده