کدوم کلمات حال این روزهای تو رو توصیف میکنه؟

اگه بخوای در سه کلمه حال این روزهای خودت رو توصیف کنی، چه کلماتی رو انتخاب میکنی؟ شاد، سرحال، خسته، درمانده، نگران، امیدوار، … .

5 پسندیده

سخته سه تا کلمه اصلی رو انتخاب کردن ولی

خسته، درمانده و نگران. بد نیست میزان حس رو هم بگیم تا توصیف بهتری باشه.
خسته: زیاد، درمانده: زیاد و نگران هم متوسط.

2 پسندیده

بیش از هر چیز بین این کلمات گرفتار هستم:
تردید، طغیان، شلوغی

3 پسندیده

بهترین توصیف این روز های من:

ترسیده، گیج و خسته.

3 پسندیده

پریشان(نگران)
جنگنده (سرپا، ایستاده، سخت)
منتظر (امیدوار)

3 پسندیده

امیدوار
ساکت
پوینده …

2 پسندیده

بهترین کلمه برای من: تنبل، بدون انرژی
پیشنهاد می‌کنم که این سایت رو هم تست کنین (تست رنگ). به تستش می‌ارزه:

http://colorquiz.com/

3 پسندیده

امیدوار خسته
هرچی فکر کردم کلمه ی دیگه ای نبود که بخوام باشم…
البته امیدوارم ولی درحال تلاش(فقط امید نیست) ،ولی خب اونقدری هم نیست که امیدوار تلاشگر خسته بشه حسابم کرد

3 پسندیده

موازی
آماده
سرشار
16 17 18 19 20

2 پسندیده

گمشده در باد؛ پر از کشمکش درونی و ذهنی، عصبی و ناراحت از خود و جامعه، آمیخته با زندگی و زیبایی‌های بی‌نظیرِ آن.

2 پسندیده

گیج
متحیر
آشفته
خواب آلود
در حدی که کلمات بالا رو چند بار خوندم که تشخیص بدم درست نوشتم یانه