کنتور قطع گاز و آب برای صرفه جویی

در بعضی کشور ها که وارد کننده گاز هستند یا کشور های که کمبود اب دارن نوعی کنتور های خودکار دارند که در ماه حق مصرف بیشتر از حد مجاز را ندارن و در زمان اتمام سهمیه کنتور به صورت اتوماتیک قطع میشود و ان شهروند قادر به مصرف دیگر نخواهد بود و این گونه مصرف کاهش میابد.

بهتر نیست کشور ما این تکنولوژی راه مورد استفاده قرار بدهد؟ با توجه به اتمام منابع زیر زمینی به خطر افتادن طبیعت و رفاه آیندگان؟

2 پسندیده

هزینه آب در اونجا چطوری حساب میشه؟

اینکه مصرف‌ آب به روشی کم بشه خوبه، ولی بعضی اقداما همون نتیجه ای که میخوایم رو به همراه نداره، مثلا وقتی بنزین سهمیه ای شد ایا مصرفش کمتر شد؟

اینجا هم یه جوری قصد کنترل مصرف رو دارن. اگر مصرف آب از یه مقداری بیشتر بشه نحوه افزایش قیمت شدت بیشتری خواهد داشت و افزایش تصاعدی خواهد بود.