یک انسان رشد یافته کیست؟

چگونه انسان رشد یافته را تشخیص دهیم ؟

3 پسندیده

پاسخی که مینویسم نظر شخصیمه و شاید لزوما درست نباشه . اگه کسی دوست داشت اصلاحش کنه ، خوشحال میشم بتونم دیدگاهم رو تو این مورد کامل تر

از نظر من انسان کامل انسانیه که قبل از هر چیزی خودش رو شناخته باشه و با خودش قهر نباشه .

یعنی بدونه نقاط ضعف و قدرت خودش چیا هستن . بدون چه محدودیت هایی داره و چه برتری هایی داره و از همه مهم تر این که همونقدر که نقاط قوتش رو دوست داره و ازشون استفاده میکنه نقاط ضعفش رو هم دوست داشته باشه و بتونه تو اون موارد از بقیه کمک بخواد .

یه انسان کامل نیازی نیست حتما خوب و ایده آل باشه . یه انسان متوسط با توانایی های متوسط با یه زندگی معمولی هم میتونه رشد یافته یا کامل باشه .

3 پسندیده