چرا سخن صریح بازخورد منفی بین دوستان داره؟

جامعه ما عموما از سخن راست و سخن گفتن از شرایط قبل از گفتگو ناراحت شده و پنهان کاری و به تعریض و کنایه سخن گفتن رو میپسنده. چاره چیه. تجربه های خودتون رو بازگو کنید …

10 Likes

چاره‌ای به اون معنی وجود نداره. کمی واقع بین باشید، به نظرتون صراحت در جامعه برای فرد ممکنه چه نتایجی داشته باشه؟

5 Likes

سوال میگه در بین دوستان اما توضیح سوال میگه در جامعه :thinking: خیلی با هم فرق میکنن.

در بین دوستان من به طور زننده ای صراحت دارم و معتقدم دوست عیب و ایراد و مشکل دوستش رو بهش گوشزد میکنه تا باعث رشد دوستش بشه. البته از نظر خودم زننده اس کسی تا به حال نگفته بد صحبت میکنم یا احساس ناراحتی نکرده. بیشتر به زبان شوخی این کار رو میکنم و کاملا حواسم هست صراحتم تبدیل به وقاهت یا توهین نشه و شخصیت دوستم رو خدشه دار نمیکنم.

در جامعه عموما دوپهلو صحبت میکنم و سعی میکنم بیشتر با کلمات بازی کنم و تا به حال مشکلی نداشتم. نیازی به صراحت گفتار نمیبینم در جامعه خودمون چون پذیرشش در بین خیلی از افراد وجود نداره. دلیلی هم نداره من بخوام با صراحت موضوعی رو مطرح کنم.

4 Likes

خب میتونیم جامعه رو جامعه دوستان هم در نظر بگیریم
در کل صراحت خیلی خوبه ولی اینکه سو برداشت به غرور و گستاخی نشه باید رندانه به کار بره

4 Likes

همیشه راه اصلی فقط یکراهه ولی راه فرعی میتونه چندین راه باشه .
بهترین کلام هم صریح و بی پرده سخن گفتن است ولی چون سو برداشت ها زیاد است افراد به لفافه پیچی و ملاحظات رو میارن.

1 Like