کدوم گیاه های دارویی و خوراکی رو میشناسی؟

اگه تو این فصل برید تو دل طبیعت چند جور گیاه (وحشی یا خود-رو) خوراکی یا دارویی رو می‌تونید شناسایی کنید؟

روش شناسایی و جمع‌آوری گیاهان دارویی و خواراکی رو به ما یاد بده، تا ما هم بتونیم از طبیعت استفاده طبی ببریم. راستی عکس یادت نره :star_struck:

گیاهان دارویی

دنباله‌ی موضوع چطور گیاهان وحشی رو برای تکثیر در طبیعت پرورش دهیم؟

4 Likes