بهترین کتاب روانشناسی شخصیت که مطالعه کردید کدام هست؟

چه کتاب های خوبی در زمینه روانشناسی شخصیت سراغ دارید؟ چرا این کتاب ها را خوب میدانید؟

5 Likes

مدرسه زندگی آلن دو باتن

2 Likes

جف اولسون برتری خفیف
قدرت حال اکهارت تول
راز
و
قدرت راندا برن
چه کسی پنیر مرا جا به جا کرده
دلیل این که این کتابا برام ارزشمندن اینه که مطالب سطحی و الکی نمیگن حرفهایی میزنن که زندگی ادم رو متحول میکنه راندا برن زندگی منو متحول کرد ومنو ساخت و بقیه منو بهتر کردن