اگه موفقیتت تضمین شده بود، چه هدفی برا خودت میذاشتی؟

چه روزی باشه روزی که ترسمون از موفقیت، ترسمون از دیدنِ برترین توانمندی‌های خودمون بریزه.

اگه موفقیتت تضمین شده بود، چه هدفی برای خودت میذاشتی؟

پ.ن. تصویر مربوط به فیلم limitless هست، که اگه ندیدین پیشنهاد میکنم ببینین!

دنباله‌ی موضوع روش مناسب هدفگذاری

8 Likes