zahra.fa

zahra.fa

همه چیز برام مبهمه، حتی بدیهی ترین اتفاقات زندگی. کلی سوال پیش میاد برام. هرچند پرسیدن عیب نیست، اما گاهی با سوالهام ادمها اذیت میشن و این محدودیت زاست.