سرسرا پرسش‌ها

میزگرد تحلیلی هفته

گفتگوهای متمدن در حوزه‌ی سیاست یا مذهب.
51

ایستگاه پرسش

پرسیدن سخت نیست، می‌تونی اینجا امتحان کنی!
3796

ایوانِ پادپُرس

مکانی دِنج برای یه گفتگوی راحت پادپُرسی.
846

گود چالش‌

رقابت پای مسئله‌های جذاب و عام‌المنفعه.
8

کتاب‌خانه‌ی من

جایی برای گفتن از کتاب‌ها.
105

بلاگ پادپُرس

مکانی برای ارتباط پادپُرسی‌ها و تیم اجرایی پادپُرس؛
اگه دوست داری پادپُرس جذاب‌تر شه، از «دافعه‌ها» و «جاذبه‌ها»ی پادپُرس برامون بگو.
3