مسئله‌ها

محل اقامت «چرا؟‌»ها؛
هدف از طرح مسئله‌ در این اتاق، رسیدن به مسئله‌ی بهتر در بحث و گفتگو بین افراد، بدون توجه به راه حل است.

نُوآ

نُوآ، زمان نزدیک شدن به راه‌حل‌هاست.
نُوآ رویدادی است برای همگرایی تجربه‌ها حول مسئله‌های پرمخاطب، با هدف نزدیک شدن به راه‌حل‌های ممکن.

سوپرنُوآ

سوپرنُوآ زمان رسیدن به راهکار جمعی برای یکی از مسائلی است که از دل نُوآها شکل گرفته و مخاطب بیشتری را جذب کرده است. فقط اعضای گروه نوآوری، می‌توانند در این فرایند مشارکت داشته باشند.

ایوانِ پادپُرس

مکانی برای یه استراحت کوچک در جمع پادپُرس. لزومی نداره واسه یکم استراحت و صمیمیت به خودمون سخت بگیریم

بلاگ

اتاقی برای تعامل تیم اجرایی پادپُرس و پادپُرسی‌ها؛
اگه دوست داری پادپُرس جذاب‌تر شه، کمبودهاش رو در موضوع «دافعه‌های پادپُرس» و خوبی‌هاش رو در موضوع «جاذبه‌های پادپُرس» مطرح کن.