برای نفر قبلی یه شهرت(لقب) انتخاب کن

میشه خاله ریزه ی من باشی؟ :pleading_face:

خوشحالم که هنوز به شکل مستقیم با من همکار نبودی و این دیدگاه رو داری :grin:

1 پسندیده

یعنی خود کاپتان نمو درست تره؟:joy:
راستش فکر نمیکردم خیلی تطابق داشته باشه فقط یه تیر در تاریکی بود بخاطر همین گفتم اصلاح شده اش.

1 پسندیده

شایدم اشتباه باشه :woman_facepalming:t4: :joy:
هنوز نوبت من نشده؟ یکیو دعوت کن بعدش نوبت من بشه :joy: :woman_facepalming:t4: