بیایین جملات بی معنی بگیم!

قارچ با حوله ی پیش نویس خودشو خشک کرد :broken_heart: :neutral_face: :joy:
بعدی [گوسفند] [جوراب] [اختر]

2 پسندیده

گوسفند در حالی که دخترک را از جوراب‌هایش گرفته بود، راهی اختر سوم شد؛ غافل از اینکه سوراخ جوراب در اثر از بین رفتن گرانش در حال گشادتر شدن است …

کلمات بعدی: جلال، پری، فرشته!

2 پسندیده

:joy: :joy: :joy: :joy: چی بگم؟ تو تنگنا قرار گرفتم

پری و فرشته دو قاتل زنجیره ای(خدانکنه) نقشه برای کشتن جلال کشیدند؟ معنی داره خودم ترسیدم

فرشته با موی پری جوراب بافت و به جلال کلاه داد :broken_heart:

پتو بیابان شتر
یا @moalem
@11141

3 پسندیده

عجیبه :thinking:
@11141 میبینه ولی کلاس میذاره :rofl:

1 پسندیده

نه چون منتظر بودم نفر دوم بیاد تا تنوع ایجاد شه .
در شبی از تابستان، بیابان از پوست شتر برای خودش پتو بافت .
نفر بعدی ؛«دیوار چوبی» «دهن دره » «صندلی ریاست»

2 پسندیده

من جای اون شتر دردم گرفت :joy:

در حالی که صندلی ریاست را به خودش میخ کرده بود از دیوار چوبی بالارفت و از دهن دره ای که کشید میخ ها باز شدند؟ :woman_facepalming:t4:

1 پسندیده

این جمله خیلی بامزه بود :sweat_smile:

اره خوابم میاد چرت وپرت میگم توام طعنه میزنی :rofl: :broken_heart: