دوستان برای کتابخوان کردن مردممون چه راهکارهایی پیشنهاد میدین ؟

جامعه_شناسی

(مقداد نوخاصی ) #1


(Mr) #2

به نظر من یکی از اصلی ترین دلایل عدم کتابخوانی مردم ایران، نیاز به عدم وجود فرهنگ تفکر نقادانه و عدم استقلال رای است. متاسفانه سیستمی که بر کشور ما حاکم است از استقلال رای مردم استقبال نمیکند. برای همین هم هست که رسانه ها و وسایل ارتباطی تا این حد در ایران محدود هستند.

این سیستم خواهان ملتی است که چشم و گوش بر جهان بسته و تنها هرچه که از مبادی رسمی به ایشان اعلام می شود را بپذیرند و اجرا کنند. برای همین است که از وجود رسانه هایی غیر از رسانه ملی استقبال نمی شود، از گسترش اینترنت استقبال نمی شود، از کتابخوانی هم استقبال نمی شود زیرا باعث می شود مردم متفکر شوند.

این ریشه کتاب نخوانی ماست، باقی دلایل مانند قیمت کتاب و کیفیت چاپ و… همه حاشیه های آن هستند.


(لاله ملا) #3

موضوع سوال کلی هست و باهاش ارتباط برقرار نمیکنم.

  • پیشنهاد میکنم موضوعات مطرح شده در این اتاق رو مطالعه کنید:  • به طور مشخص تر این پاسخ هم مربوط و مفیده:

(سعیدی فر) #4

در پاسخ به سوال شما !

مُد!


(سهیل.میم.ب) #5

مُد؟!
چجوری میشه یه چیز رو مُد کرد؟
تبلیغات؟ بعید میدونم.
استفاده از افراد موثر؟ به نظرم همین الانشم داره استفاده میشه و تاثیرش معمولیه!
مُد شدن یه مشکل بزرگی داره اونم اینه که بعد از یه مدتی یه مُد جدید میاد! چجوری میشه انجام یه کار رو برای مدت زیادی مُد کرد؟


(system) #6