چرا مردا ریش و سیبیل دارن؟

بیولوژی

#21

درود فرایند انتخاب طبیعی درسته تو فرگشت ولی در انسان کاملا صدق نمیکنه چون مسایل جنبی مثله مد و … دخیله مثله الان که بعد از یک دوره دوباره ریش و سبیل مد شده


#22

به نظر من ریش و سیبل در مردان به دلیل نقش محافظتی و حفظ بقاست، مثل یک فاکتور دفاعی برای ترسوندن رقیبان یا دشمنان. ضمن اینکه نتیجه فعالیتهای هورمونهای جنسی مردانه هم هست. نمیشه این مورد رو ندیده گرفت، مثل تاثیر هورمون زنانه در رشد و تغییر شکل اندامهای زنانه میمونه.