چگونه یک شخصیت قوی داشته باشیم؟

به نظرتون یک شخصیت قوی چه خصوصیاتی داره؟ چطور میتونیم این خصوصیات رو به دست بیاریم؟

خصوصیات شخصیت قوی

4 Likes

شخصیت قوی
میتونیم بگیم ۳ نوع شخصیت قوی داریم
اولی ظاهری در واقع اون شخص هیچ چیزی نداره تنها پشتوانشه اش اعتماد به نفس و توانایی ارتباط برقرار کردن بالا. دومی تخصص توی حداقل یک رشته خاص رو داره و علم خوبی هم داره اما چیزی بروز نمیده.
سومی از نظر من بهترین هستن چون هم از علم و دانش دارن و هم در عموم مردم جایگاه خوبی دارن در واقع مخلوطی از گروت اول و دوم.
اولین قدم مطالعه اس توی هر زمینه ای که بهش علاقه داری و سعی و تلاش برای ارتباط بر قرار کردن با افراد اون حرفه
شخصیت قوی ادم عجیبی نیست
۱ - موابه چون نیازی نداره به کسی توهین که تا خودش بالا بیاد
۲ - تا کسی ازش نخواد کاری برای کسی انجام نمیده
۳ - دروغ نمیگه
۴ - برای خودش ارزش قائله
۵ - اعتماد به نفس داره
میشه گفت با داشتن این خصوصیات پایه ادامه فرایند با تلاش شخص راحت پیش میره