آیا واقعا میشه ذهن کسی رو خوند؟

آیا میشه با دانستن علوم مربوط به ذهن و روان و شخصیت و نشانه های ظاهر فرد و شهود بالا ذهن طرف مقابل رو خوند؟

4 Likes

به طور کامل نه
یا این که در لحظه بگی در ذهن فرد مقابل چی می گذره نمیشه ولی در صورت کلی میشه با دونستن حالت های بدن کمی به تفکر ذهنی فرد پی برد.

2 Likes

دعوت میکنم از @Jalal_Razavi که نظرشو بگه

2 Likes

به صورت قطعی نمیشه گفت که میشه یا نمیشه.
افرادی بودن که این توانایی رو داشتن و افرادی هم هستن که این توانایی رو دارن.
به طور معمول تا حد زیادی میشه به افکار افراد پی برد. اما ذهن خوانی؟ به آسونی کلمه اش نیست قطعا :thinking:

3 Likes

بله قطعا میتوان ذهن افراد را خواند ولی کار هر کسی نیست مگر با شرایط محمد سررزی که حکایت آن را حضرت مولوی در دفتر پنجم مثنوی آورده

2 Likes

خوندن ذهن افراد نه میشه گفت کار اسونیه نه کار سختی
اما یه نکته این بین وجود داره و اونم اینه که عینا نمیتونی بفهمی با این حال با زبان بدن ، حالت چهره ، نوع صحبت کردن و از همه مهم تر شناختی که از طرف مقابل داری میتونی بفهمی چی توی سرش میگذره با کمی تیز بین بودن میتونید خیلی چیزا رو بفهمید

2 Likes