«معما» به چه چیزی گفته میشه؟

کلمه «معما» به چه چیزی اطلاق میشه؟ مثلا حس میکنم که برای اینکه به چیزی معما گفته بشه، باید تمام اطلاعات برای حل اون در دست باشه.

3 پسندیده