آخرین کتابی که خریدی چیه؟

کتاب
خرید-کتاب

(امیرعلی) #27

یک کتاب دریافت کردم به نام «آدام اسمیت به مسکو می‌رود» ، ترجمه از دکتر احمد جعفری صمیمی ، سال نشر 1375.


نگاهی به کتاب «آدام اسمیت به مسکو می‌رود»
(Pourya) #28

کتاب صوتی خوشه های خشم رو یکماه پیش خریدم. خیلی هم طولانیه ولی جالبه در مورد زندگی فرودستان آمریکا در دهه 1930 و بعد از بحران بزرگه. آدم میفهمه که چقدر خانواده محور و سنتی بودن تا همین اواخر! و اینکه سرمایه داران چه ظلم هایی را در پناه قانون به فرودستان داشتن و دارن. داستان جالبیه در هر صورت.

واقعیت اینکه کتاب کاغذی دیگه نمیخرم چون تقریبا مطمئنم که نمیخونمش متاسفانه. کتاب صوتی اما در زندگی دیجیتال امروز خیلی راحت عجین میشه.


(یوسف ) این مبحث جدا شد: #29

A post was split to a new topic: نگاهی به کتاب «آدام اسمیت به مسکو می‌رود»


(شبنم) #30

با این جمله تون خیلی موافق نیستم چون فکر می کنم بیشتر موضوع اینجاست که اولویتشون نیست! چون خیلی چیزای دیگه هم گرون شده که ضروری هم نیست ولی همچنان می خرند!

آخرین کتابی که خریدم دو هفته پیش بود برای پدرم به اسم چرا ملت ها شکست می خورند؟ (why nations fail) که قویا پیشنهاد می کنم بخونید. (قیمت ۵۳۰۰۰ تومان کتاب نسبتا حجیم ولی سبکیه چون کاغذهاش کاهیه)


(زری) #31

خوشه های خشم فوق العادده س…بی نظیره


(Azar) #32

هفته قبل دوتا کتاب خریدم ،
ابله فئودور داستایفسکی53000تومان
جنایت و مکافات ، ویلیام فاکنر 20000تومان