نگاهی به کتاب «آدام اسمیت به مسکو می‌رود»

کتاب
اقتصاد

(امیرعلی) #1

کتاب جالبی است و دیالوگی است بین نخست‌وزیر یک جمهوری بلوک شرق که تازه از سیستم کمونیستی رهایی یافته با یک مشاورِ طرفدار بازار آزاد و پیرو مکتب اسمیت، پیرامون خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت، قطع یارانه‌ها و پایان کنترل قیمت، انحصار و … به منظور حرکت یک کشور کمونیستی به سمت یک کشور سرمایه‌داری در کمترین زمان ممکن (شوک درمانی، به قول نویسنده بیگ بنگ اقتصادی!). در این کتاب، فصل به فصل شخصیت نخست‌وزیر با ارقام و آمار سعی میکند مشکلات و مصائب شوک‌درمانی و خصوصی‌سازی را به مشاور گوشزد کند و در مقابل مشاور به ابهامات و سوالات او بر اساس مفاهیم بازار آزاد پاسخ می‌دهد. (قانع کننده و غیرقانع کننده)

آدام اسمیت به مسکو می‌رود

تا آلان نیمی از کتاب را خوانده‌ام و معتقدم نویسندگان کتاب به زیبایی معایب و مزایای بازار آزاد و اقتصاد دستوری را با مثال و زبان ساده بیان کرده‌اند و در مقابل رویای خوش گذر آسان (شوک‌وار) از سیستم اقتصاد دولتی به بازار آزاد را با ارائه آمار و ارقام حقیقی از کشورهای بلوک شرق در دهه 90 به چالش میکشد و اینکه شوک‌درمانی نوعی ریسک اقتصادی است زیرا همزمان با آن شاهد وقوع بحران‌های سنگین اقتصادی ، فروپاشی صنایع و فقر گسترده خواهیم بود در حالی که گذار کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی از دخالت دولت به بازار آزاد در یک بازه زمانی طولانی و طبیعی رخ داد نه با یک حرکت 24ساعته و وارد کردن شوک به اجتماع و اقتصاد.

این کتاب از این نظر برایم جالب بود که کشور ما نیز به نوعی درگیر مسئله اقتصاد دولتی و گذار به بازار آزاد است و شاهد گسترش مفاهیمی مثل خصوصی‌سازی هستیم که تا این لحظه نتایج ملموسی از این خصوصی‌سازی حاصل نشده بلکه نتیجه منفی و معکوس به بار آورده است. مشکلاتی که نخست وزیر خیالی این کتاب ، به خوبی بدان اشاره کرده است!


نمیدونم اینجا برای بررسی کتاب هم هست یا فقط باید اسم کتاب رو گفت ولی در مورد این کتاب بیشتر توضیح میدهم برای آشنای دوستان با محتوای آن.


آخرین کتابی که خریدی چیه؟