آدما معمولا از دستگیره ی در برا بستنش استفاده نمیکنن

چه از دستگیره ی در خونه و چه دستگیره ی در ماشین، کلا انگار دستگیره های در موجودات غیرکاربر پسند و اضافه‌ای هستن. اگه دستگیره نیازی نیست، خب به در اضافه ش نکنن؛ اگه بودنش خوبه خب میشه طراحی دستگیره ها رو یه جوری تغییر داد که حداقل بیشتر استفاده بشه.

من اگه قرار باشه در بسازم ( که با این در اگر دربند در ماند درماند) این مدل دستگیره در (عکس) رو کمی مدیفای میکنم و برای ساختمونهای مختلف به کار میبرم.